Verjaring en stuiting bij medische fouten

Noot bij Rechtbank Rotterdam, 254423/HA ZA 06-272, 30 juli 2008

Eiseres is bij het oversteken van een overweg in botsing gekomen met een metro waarbij ze zeer ernstig meervoudig letsel heeft opgelopen. Eiseres stelt de behandelend artsen aansprakelijk voor de letselschade die zij heeft opgelopen door onzorgvuldig handelen tijdens twee operaties. De artsen verweren zich onder andere door te stellen dat de vordering verjaard is en dat zij de zorgvuldigheid in acht hebben genomen die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend chirurg mocht worden verwacht. De rechtbank oordeelt dat indien iemand bij een medische ingreep lichamelijk letsel heeft opgelopen door een fout van degene die de ingreep heeft verricht, de verjaringstermijn pas begint te lopen zodra de benadeelde voldoende zekerheid heeft gekregen dat het letsel (mede) is veroorzaakt door tekortschietend of fout medisch handelen.

Lees hier het volledige artikel in PDF:
Verjaring en stuiting bij medische fouten

Auteur

Arlette Schijns

Gepubliceerd

Gezondheidszorg Jurisprudentie , nr. 41, 2009

publicatiedatum : dinsdag 9 juni 2009

Comments are closed.